Informacje dodatkowe 33


Postępowanie w przypadku zagubienia danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego
Informacja na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych
Klauzula informacyjna RODO dla Portalu Sprawozdawczego
Dane kontaktowe administratorów oraz bieżące informacje dotyczące Portalu Sprawozdawczego
Portal Sprawozdawczy – krótki przewodnik (aktualizacja 20 grudnia 2013 r.)
Deklaracja dostępności.
Sprawdź i dostosuj środowisko działania aplikacji Portalu Sprawozdawczego.