Informacje dodatkowe 36


Informacja na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych
Postępowanie w przypadku zagubienia danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego
Dane kontaktowe administratorów oraz bieżące informacje dotyczące Portalu Sprawozdawczego
Portal Sprawozdawczy – krótki przewodnik (aktualizacja 20 grudnia 2013 r.)
Sprawdź i dostosuj środowisko działania aplikacji Portalu Sprawozdawczego.