Informacje dodatkowe 34


Postępowanie w przypadku zagubienia danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego
Dane kontaktowe oraz bieżące informacje dotyczące Portalu Sprawozdawczego
Informacja na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych
Portal Sprawozdawczy – krótki przewodnik (aktualizacja 20 grudnia 2013 r.)
Klauzula informacyjna RODO dla Portalu Sprawozdawczego
Deklaracja dostępności.